Bảng giá dịch vụ

Tin thường
VIP 4
VIP 3
VIP 2
Tin VIP
VIP Đặc biệt
Giá ngày 500 điểm 1 299 điểm 2 999 điểm 4 000 điểm 5 000 điểm 7 499 điểm
Giá tuần (7 ngày)
3 500 điểm

9 093 điểm
20 993 điểm
17 493 điểm
Tiết kiệm: 17%
28 000 điểm
26 250 điểm
Tiết kiệm: 6%
35 000 điểm
33 250 điểm
Tiết kiệm: 5%
52 493 điểm
49 000 điểm
Tiết kiệm: 7%
Giá tháng (30 ngày)
15 000 điểm
38 970 điểm
35 970 điểm
Tiết kiệm: 8%
89 970 điểm
65 970 điểm
Tiết kiệm: 27%
120 000 điểm
103 470 điểm
Tiết kiệm: 14%
150 000 điểm
127 500 điểm
Tiết kiệm: 15%
224 970 điểm
194 970 điểm
Tiết kiệm: 13%
Giá đẩy tin 1 000 điểm/lần 1 000 điểm/lần 1 000 điểm/lần 1 000 điểm/lần 1 000 điểm/lần 1 000 điểm/lần
Đăng tối thiểu 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Vị trí
Hiển thị số điện thoại
Nhãn miễn phí
Huy hiệu nỗi bạt
Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo
GIÁ TRỊ NẠP TẶNG THÊM
Từ 100k đến 500K 10%
Từ 500k đến dưới 1500k 15%
Từ 1500k đến dưới 2000k 20%
Từ 2 đến dưới 4 Triệu
(Nhóm kinh doanh dưới 10 Salers nên dùng).
30%
Từ 4 đến dưới 10 Triệu 40%
Từ 10 đến dưới 20 Triệu 50%
Từ 20 đến 60 Triệu
(Sàn giao dịch từ 30 Salers nên dùng).
60%
Trên 60 Triệu
(Sàn giao dịch lớn nên dùng).
 Liên hệ 

Đóng