Bảng giá dịch vụ

Tin thường
VIP 4
VIP 3
VIP 2
Tin VIP
VIP Đặc biệt
Giá ngày 500 đ 3 000 đ 5 000 đ 6 500 đ 8 000 đ 10 000 đ
Giá tuần (7 ngày) 3 500 đ 17 500 đ 28 000 đ 35 000 đ 45 500 đ 59 500 đ
Giá tháng (30 ngày) 15 000 đ 60 000 đ 105 000 đ 105 000 đ 150 000 đ 210 000 đ
Giá đẩy tin 100 đ/lần 2 000 đ/lần 3 000 đ/lần 2 000 đ/lần 2 000 đ/lần 2 000 đ/lần
Đăng tối thiểu 3 ngày 10 ngày 5 ngày 5 ngày 10 ngày 7 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu xanh viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau tin VIP và Siêu VIP.

Hiển thị sau tin Siêu VIP và trên các tin khác.

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác.

Được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách tin

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo
GIÁ TRỊ NẠP TẶNG THÊM
Từ 100k đến 500K 10%
Từ 500k đến dưới 1500k 15%
Từ 1500k đến dưới 2000k 20%
Từ 2 đến dưới 4 Triệu
(Nhóm kinh doanh dưới 10 Salers nên dùng).
30%
Từ 4 đến dưới 10 Triệu 40%
Từ 10 đến dưới 20 Triệu 50%
Từ 20 đến 60 Triệu
(Sàn giao dịch từ 30 Salers nên dùng).
60%
Trên 60 Triệu
(Sàn giao dịch lớn nên dùng).
 Liên hệ 

Đóng