Bảng giá tin đăng
Loại tin Gói ngày Gói tuần
(7 ngày)
Gói tháng
(30 ngày)
Giá đẩy top
(đ/lần)
Đăng tối thiểu
Tin miễn phí
0 đ 0 đ/ngày 0 đ 0 đ/ngày 0 đ 1 đ 30 ngày Chi tiết
Tin thường
500 ₫/ngày 500 ₫/ngày (3 500 ₫) 500 ₫/ngày (15 000 ₫) 1 000 ₫ 3 ngày Chi tiết
VIP 4
3 000 ₫/ngày 2 500 ₫/ngày (17 500 ₫) 2 000 ₫/ngày (60 000 ₫) 2 000 ₫ 10 ngày Chi tiết
VIP 3
5 000 ₫/ngày 4 000 ₫/ngày (28 000 ₫) 3 500 ₫/ngày (105 000 ₫) 3 000 ₫ 5 ngày Chi tiết
VIP 2
6 500 ₫/ngày 5 000 ₫/ngày (35 000 ₫) 3 500 ₫/ngày (105 000 ₫) 2 000 ₫ 5 ngày Chi tiết
VIP 1
8 000 ₫/ngày 6 500 ₫/ngày (45 500 ₫) 5 000 ₫/ngày (150 000 ₫) 2 000 ₫ 5 ngày Chi tiết
VIP Đặc biệt
10 000 ₫/ngày 8 500 ₫/ngày (59 500 ₫) 7 000 ₫/ngày (210 000 ₫) 2 000 ₫ 7 ngày Chi tiết

TIN VIP ĐẶC BIỆT:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàng và biểu tượng nổi bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook


TIN VIP 1:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 4 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook


TIN VIP 2:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU CAM, gắn biểu tượng 3 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google


TIN VIP 3:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác.

- Biểu tượng 2 sao và tiêu đề viết hoa màu Hồng


TIN VIP 4:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác.

- Biểu tượng 1 sao và tiêu đề viết hoa màu Xanh


TIN THƯỜNG:

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau các tin VIP.

- Tiêu đề viết hoa màu mặc định


TIN MIỄN PHÍ:

 Xuất hiện sau cùng của danh sách tin đăng

Tiêu đề viết hoa màu mặc định