Cho thuê văn phòng Quận Hải Châu, giá dưới 10 triệu cập nhật T04/2024

Hiện đang có 1 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất

Cho thuê văn phòng Đà Nẵng Quận Hải Châu

Phường Hòa Cường Bắc (2)
Phường Thanh Bình (1)
Phường Thạch Thang (1)
Phường Hòa Thuận Đông (1)
Phường Bình Thuận (1)
Phường Thuận Phước
Phường Hải Châu I
Phường Hải Châu II
Phường Phước Ninh
Phường Hòa Thuận Tây
Phường Nam Dương
Phường Bình Hiên
Phường Hòa Cường Nam

Đóng