Ai phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt sai phạm tại chung cư F.Home Đà Nẵng?

13-11-2021 22:04

Ngày 12.11.2021, Thanh tra thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo kết luận số 978/TB-TTTP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Chung cư F.Home do Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Kết luận thanh tra cho biết, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP Lương thực Đà Nẵng khi chủ đầu tư chưa thực hiện xong việc trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án là không đúng theo Nghị định 29. Đồng thời, việc căn cứ vào Công văn số 5564/UBND-QLĐTh và xem như là văn bản chấp thuận đầu tư để cấp giấy phép xây dựng là không đúng quy định.

 

Ai phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt sai phạm tại chung cư F.Home Đà Nẵng?

 

Bên cạnh đó, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng tham mưu trình Sở Tài nguyên và môi trường tách giấy chứng nhận số CH 636980 và cấp 486 giấy chứng nhận đối với 486/506 căn hộ, cấp giấy chứng nhận 5 tầng thương mại, 1 tầng hầm và 1 tầng lửng cho Công ty CP Lương thực Đà Nẵng là không đúng theo Luật nhà ở.

Kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra loạt sai phạm của chủ đầu tư, như việc Công ty không hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý sau khi có chủ trương cho phép điều chỉnh loại hình dự án chung cư từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại.

Đáng chú ý, Kết luận thanh tra, cho rằng công ty không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với khu đất đầu tư xây dựng dự án chung cư F.Home, không đảm bảo điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo Nghị định 71.

Cùng với đó, sau khi có chủ trương cho phép điều chỉnh loại hình dự án từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại, công ty chưa hoàn thành các hồ sơ pháp lý để điều chỉnh dự án. Thế nhưng, Sở Xây dựng vẫn tiếp tục báo cáo đề xuất và được UBND thành phố cho phép điều chỉnh quy mô, số lượng căn hộ công trình chung cư.

Đến thời điểm thanh tra, công trình chung cư F.Home chưa đảm bảo đủ điều kiện đưa công trình vào sử dụng.

Đặc biệt, việc chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với các tổ chức, cá nhân khi hồ sơ dự án chưa có giấy phép xây dựng điều chỉnh, hoặc bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt là chưa đảm bảo về điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định,…

Từ kết luận nêu trên, Thanh tra thành phố Đà Nẵng kiến nghị chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan.

Song song với đó, tham mưu UBND TP xử lý những vấn đề để khắc phục tồn tại trong việc cấp, tách giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động cho người nhận chuyển quyền sở hữu nhà ở tại dự án…

Đóng