Nhà đầu tư quan tâm đến thị trường bất động sản Đà Nẵng có thể tìm hiểu thông tin từ đâu?

31-08-2021 16:37

[Nhà đất đà Nẵng] Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa công khai thông tin về việc xuất bản cuốn Catalog về danh mục quỹ đất kêu gọi đầu tư (dạng xem trực tuyến).

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, xuất phát từ tình hình thực tiễn tại địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã xây dựng cuốn Danh mục Quỹ đất kêu gọi đầu tư của thành phố Đà Nẵng để giúp các tổ chức, doanh nghiệp và công dân dễ tiếp cận và đăng ký tham gia đầu tư.

Nhà đầu tư quan tâm đến thị trường bất động sản Đà Nẵng có thể tìm hiểu thông tin từ đâu?

Trang bìa của cuốn Catalog về danh mục quỹ đất kêu gọi đầu tư​​​​​Nhà đầu tư quan tâm đến thị trường bất động sản Đà Nẵng có thể tìm hiểu thông tin từ đâu?

Mọi tổ chức, doanh nghiệp, công dân có thể đọc, xem cuốn Danh mục quỹ đất kêu gọi đầu tư dạng trực tuyến tại cuốn Catalog này.

Nhà đầu tư quan tâm đến thị trường bất động sản Đà Nẵng có thể tìm hiểu thông tin từ đâu?

Cụ thể, các khu đất kêu gọi đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025 đã được cập nhật tại cuốn Catalog. Tại mỗi mục của từng khu đất kêu gọi đầu tư sẽ có thông tin về vị trí thuận lợi của khu đất, khi kết nối với các vị trí trung tâm như, trung tâm thành phố, sân bay, cảng, chợ, bênh viện, trường học.

Đặc biệt, từng khu đất kêu gọi đầu tư sẽ có các thông tin chính như vị trí của khu đất, mục đích sử dụng đất, thông tin về quy hoạch,…

Nhà đầu tư quan tâm đến thị trường bất động sản Đà Nẵng có thể tìm hiểu thông tin từ đâu?Nhà đầu tư quan tâm đến thị trường bất động sản Đà Nẵng có thể tìm hiểu thông tin từ đâu?Bảng mục lục là danh mục các khu đất kêu gọi đầu tư

Đóng