Thủ tướng Chính phủ giao Đà Nẵng chuyển gần 44 ha đất trồng lúa sang đất dự án

17-10-2021 12:04

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận UBND thành phố chuyển mục đích sử dụng 43,9887ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để triển khai dự án tại huyện Hòa Vang.

Zalo

Quy hoạch dự án Khu đô thị Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung làm chủ đầu tư. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Cụ thể, ngày 14-10- 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký ban hành Công văn số 1339/TTg-NN về việc “chuyển mục đích sử dụng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận UBND thành phố Đà Nẵng quyết định chuyển mục đích sử dụng 43,9887 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và nội dung Công văn số 5137/BTNMT-TCĐĐ ngày 20-8-2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật; thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền.

Việc chuyển mục đích sử dụng đối với 43,9887 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp được Thủ tưởng Chính phủ chấp thuận nhằm thực hiện dự án Khu đô thị Phong Nam, xã Hòa Châu (Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung) làm chủ đầu tư và dự án Chợ đầu mối Hòa Phước, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Hai dự án này đang được Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Đây cũng là các dự án thành phần phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng và nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Báo Đà Nẵng

Đóng